Tuotevalikko

Ruokintaparsi

Pystypaalut noin joka kolmannen erottajan

kohtaan, jolloin väli on noin 2400 mm.

Suositeltava erottajien väli keskeltä keskelle

mitattuna on 750-800 mm karjan koosta

riippuen.