Tuotevalikko

Pellon EAS lukkoaita

LUKITTAVIEN AITOJEN LASKENTAOHJE:

Runkoputket = 2 x Lukkopöydän pituus. Jatkettavien putkien salkopituus 5m, sinkityn vesijohtoputken salkopituus 6m, joka vaatii erilliset jatkopalat.
Rivilukitsinputki = 1 x Lukkopöydän pituus. Salkopituus 6m, pituus jatkettavissa jatko/pysäytinsinkilällä
Lasketaan lukittavien paikkojen määrä (Jokaista erikseen avattavaa osuutta kohti 1 kpl 1.paikka). 1 lukkopaikka tarvitsee tilaa minimissään 55cm, ja maksimissaan 70cm. Tätä harvemmalla jaolla on lisättävä yksi pystyputki per 1 lukkopaikka.
Lasketaan Eurosinkilät runkoputkien kiinnittämiseen.
Tarvittaessa lukittavia paikkoja voidaan korvata pelkillä pystyputkilla 200 mm välein tai viistoputkilla 300-400 mm välein. 
Vaakaputkiin koottuna 1.paikkoja tarvitaan n. 15 m:n välein.
Vaakaputket voidaan asentaa eripuolille pystypaaluja, jolloin aita on kallellaan ruokintapöydälle päin. Vaihtoehtoisesti, voidaan asentaa pelkästään toiselle puolelle, tai paalujen väliin.


Lukkoaitojen laskentaohjetaulukko


Lukittavan etuaidan ominaisuudet: